szukaj w serwisie
Nasza gmina
Nasza gmina
Nasza gmina
Nasza gmina

Aktualności

2015-04-24

OGŁOSZENIE

 W  związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 10 maja b.r. Krajowe Biuro Wyborcze przygotowało plakat informacyjny, który zawiera  podstawowe informacje dot. głosowania w najbliższych wyborach.

 
Więcej w załączniku: plakat wyborczy
więcej...

2015-04-13

Ogłoszenie

 Urząd Gminy w Jastrzębiu zawiadamia, że w dniu 16.04.2015r. (czwartek) od godziny 12:00 będą nieodpłatnie wydawane jabłka i marchew.

Punktem odbioru w/w artykułów będą Remizy strażackie w poszczególnych miejscowościach tj.: Jastrząb, Gąsawy Rządowe, Nowy Dwór i Wola Lipieniecka.

więcej...

2015-04-10

Ogłoszenie

 Wójt Gminy Jastrząb informuje, że wprowadza się powiadamianie właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za pomocą systemu telefonicznego sms. Przekazywane informacje będą dotyczyły spraw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jastrząb, a w szczególności o harmonogramach odbioru odpadów, sposobu segregacji, terminach płatności i innych.

więcej...

2015-04-10

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

 

więcej...

2015-03-27

OGŁOSZENIE

Gmina Jastrząb wspólnie z firmą „EKO-JAS” organizują na terenie gminy Jastrząb zbiórkę odpadów.

Tel. kontaktowy: UG Jastrząb 48 62 84 872, „EKO-JAS” 48 618 68 54.

 

Więcej w załączniku: ogłoszenie

więcej...

2015-03-26

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jastrząb podaje do publicznej wiadomości,  iż od I kwartału 2015 r nastąpiła zmiana systemu odczytu liczników, oraz sposobu rozliczana należności za pobór  wody w nowym systemie informatycznym . Płatności należności za pobór wody będzie można dokonać:   u osoby dokonującej  odczytu wodomierza, u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Jastrząb  lub przelewem internetowym. Każdy odbiorca wody będzie posiadał indywidualny rachunek rozliczeniowy przypisany do danej nieruchomości.
 
 
 
 
więcej...

2015-03-26

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zatrudni lekarza pediatrę. Zatrudnionemu lekarzowi oferuje się mieszkanie dwupokojowe znajdujące się w budynku SPZOZ w Jastrzębiu. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel.(48) 6284860

więcej w zalaczniku: Ogłoszenie

 
 
więcej...

2015-02-16

Remont świetlicy.

Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka zakończony

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej zakończyła realizację projektu pn. „Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka” finansowanego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla działania „Małe Projekty”. Projekt polegał na remoncie połączonym z modernizacją istniejącej świetlicy poprzez wymianę podłogi wraz z wykonaniem izolacji termicznej oraz ponownym ułożeniem wykładziny.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstało miejsce, w którym mieszkańcy miejscowości mogą aktywnie spędzać czas wolny. Bez wątpienia zwiększyła atrakcyjność tego obiektu co wydatnie przełoży się na większą dostępność świetlicy dla szerszej rzeszy osób, możliwość przeprowadzania spotkań mieszkańców miejscowości, Młodzieżowej Drużyny OSP, prób i występów zespołu folklorystycznego "Wolanki" oraz możliwość dalszego rozwoju świetlicy.
 
 
Tak wyremontowany i zmodernizowany obiekt z powodzeniem spełni funkcje kulturalno – rozrywkowe, stanie się miejscem organizowania  różnego rodzaju imprez oraz spotkań i zabaw dla dzieci. Bez wątpienia posłuży jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, kulturalnej regeneracji terenów wiejskich oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy będą mieli możliwość spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 

 

 
 
Ponadto realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Woli Lipienieckiej Małej na rzecz wzajemnej integracji oraz aktywizacji gospodarczej i społecznej, odnalezieniu własnej tożsamości kulturowej dzięki odradzaniu się wiejskiego dziedzictwa kulturowego w postaci zwyczajów i obyczajów wiejskich, poprawi jakość kapitału społecznego, dzięki wzrostowi wiedzy. Poprawie ulegnie zapewne wizerunek miejscowości Wola Lipieniecka Mała.
 
Wartość realizowanego projektu wyniosła 7 944,50 zł, natomiast kwota przekazanych środków unijnych – dotacji wyniosła 6 355,60 zł.
 
Zarząd OSP Wola Lipieniecka.
 
więcej...

2014-10-02

Ogłoszenie

 

więcej...

2014-08-11

BURZE Z GRADEM - OSTRZEŻENIE NUMER 210/II/2014

OSTRZEŻENIE NUMER 210/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:00 dnia 11-08-2014 do godz. 00:00 dnia 12-08-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: W rejonie ww. województw prognozuje się występowanie burz, podczas
których głównym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu od 10 do 40 mm,
lokalnie opad gradu o wielkości od 1 do 4 cm oraz wiatrem wiejącym w
porywach od 70 do 80 km/h z kierunków zmiennych, głównie z południowego
zachodu i zachodu. Burze mogą przybierać charakter gwałtownych nawałnic, jak
również będą występować sprzyjające warunki do tworzenia się tornad i trąb
powietrznych.

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i
wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru;
uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy
urządzeń elektrycznych. 

więcej...

2014-07-17

Usuwanie azbestu

 


załączniki do pobrania: 
1. Regulamin
2. Wniosek

 

 

więcej...

2014-05-09

Ogłoszenie

 

więcej...

2014-04-24

2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy

 Wójt Gminy Jastrząb

informuje, że dzień
2 maja 2014 r.
jest dniem wolnym od pracy
dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu
 

 

więcej...

2014-03-24

KRUS - bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników

Szanowni Rolnicy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do... więcej w załączniku pdf
więcej...

2014-03-24

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon

Gmina Jastrząb wspólnie z firmą „EKO-JAS” organizują na terenie gminy Jastrząb: 

 
w dniu 01.04.2014 r. (wtorek) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon 
(m.in. meble, sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy itp.)
 
w dniu 03.04.2014 r.(czwartek) zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odpadów BIO
(m.in. baterie, akumulatory, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, aerozolach, filtry olejowe, paliwowe z drobnych napraw, przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekarstwach.....

więcej informacji w załączniku 
załacznik w formacie .pdf
 
więcej...

2014-02-05

XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

 XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

  
W dniu 27.01.2014r. po rocznej przerwie w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o puchar Wójt Gminy Jastrząb, którego organizatorem był Urząd Gminy, Stowarzyszenie Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb , ZSP Jastrząb.
Uczestników i gości powitał gospodarz  Zespołu Szkół Publicznych dyr. Zbigniew Sarnat.
W turnieju tym uczestniczyli oprócz sportowców organizatorzy i zaproszeni goście, a mianowicie: 
 • p. Wójt Zofia Kosno, 
 • p. Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb Marian Kosno, 
 • p. Dyrektor PSP Jastrząb Katarzyna Owczarek
 • p. Dyrektor ZSP Jastrząb Zbigniew Sarnat
Po powitaniu wszystkich sportowców głos zabrała p. Wójt Zofia Kosno, która wyraziła ogromne zadowolenie z przyjazdu do naszej Gminy gości i wszystkim życzyła sportowej rywalizacji a także sukcesów sportowych w Nowym Roku 2014.
W turnieju udział wzięły drużyny: z powiatu Szydłowieckiego i Radomskiego
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów był p. Konrad Korzeniowski (n-el wf). 
Współzawodnictwo drużyn przebiegło w bardzo życzliwej i miłej sportowej atmosferze. Zawodnicy mieli zapewniony przez organizatorów gorący posiłek oraz napoje.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:
 
I miejsce –  PG Wolanów
II miejsce – PG Jastrząb
III miejsce – PG Parznice
 

 
 
Najlepszym siatkarzem turnieju okazał się Łukasz Staniszewski z PG Wolanów
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła p. Wójt Zofia Kosno, p. Marian Kosno Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb, Zbigniew Sarnat Dyrektor ZSP Jastrząb
Organizatorzy serdecznie dziękują  p. Konradowi Korzeniowskiemu  (n-el wf) za przeprowadzenie i sędziowanie turnieju, natomiast w sposób szczególny dziękują wszystkim nauczycielom, którzy sprawowali opiekę  nad młodzieżą. Na wyróżnienie zasługuje p. Michał Minda
 
więcej...

2014-02-05

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego OSP Jastrząb druha Zbigniewa Sadzy i Komendanta Gminnego OSP druha Waldemara Figarskiego oraz Pani Wójt Zofii Kosno w dniu 11 stycznia 2014 r. w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie noworoczno - opłatkowe dla druhów strażaków. 
W uroczystości uczestniczyło około 65 druhów z Ochotniczych Straży pożarnych z Jastrzębia, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej,  Bieszkowa i Gąsaw Rządowych. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście, a mianowicie: 

 • Zofia Kosno- Wójt Gminy Jastrząb, 
 • Sławomir Mielniczuk- Z-ca Komendanta PPSP w Szydłowcu, 
 • Aleksy Sasin- Prezes PZOSP w Szydłowcu,
 • Zbigniew Sadza- Prezes Zarządu Gminnego OSP,
 • Waldemar Figarski- Komendant Gminny OSP,
 • Ks. kan. Zbigniew Tuchowski- Proboszcz Parafii,
 • Radni Rady Powiatu,
 • Radni Rady Gminy.

Za przebieg spotkania odpowiedzialni byli przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP, którzy zapraszali do składania życzeń i zabierania głosu. 

Jako pierwszy Ks. kan. Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom. Następnie głos zabrała Pani Wójt Zofia Kosno, która złożyła życzenia wszystkim druhom i ich Rodzinom. Podziękowała także za opiekę nad wspólnym dobrem w naszej Gminie. Wyraziła również zadowolenie z faktu, że prawie w każdej jednostce są Panie, które stanowią ogromne bogactwo dla poszczególnych jednostek. 

Życzenia złożył także Komendant PPSP w Szydłowcu Pan Sławomir Mielniczuk oraz Aleksy Sasin- Prezes PZOSP. Druhowie strażacy oraz zaproszeni goście przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Spotkanie minęło w serdecznej i miłej atmosferze

 

 

więcej...

2013-12-23

Plakat

 kochasz_nie_pal

więcej...

2013-12-23

OGŁOSZENIE. Termin płatności za IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa...

 Jastrząb dnia 13.12.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jastrząb, informuje mieszkańców, że termin płatności za 
IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa z dniem 15 stycznia 2014 roku.
W 2014 roku oraz w latach następnych terminami płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi są:
za I – szy     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za II – gi     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za III – ci    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za IV – ty    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Jastrząb lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika.
 
 
Podstawa prawna:
1) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);
2) uchwała NR XXX/163/2013 RADY GMINY w Jastrzębiu z dnia 29 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 13062, z dnia 11 grudnia 2013 r.)  
 
więcej...

2013-12-05

W dniu 21 listopada 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził południowe Mazowsze w tym Szydłowiec, Radom i Warkę.

W dniu 21 listopada 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził południowe Mazowsze  w tym Szydłowiec, Radom i Warkę.

Po krótkiej wizycie w Szydłowcu Prezydent RP udał się do Radomia a następnie do Warki na spotkanie wojewody mazowieckiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania analizowano zagadnienia istotne dla funkcjonowania Jednostek Samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczył Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jastrząb - Pan Robert Rutkowski, który wręczył Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu pamiątkowy herb gminy Jastrząb wykonany z lokalnego piaskowca.

więcej...

2013-11-19

Informacja z Dnia 11 listopada 2013 r.

Dnia 11 listopada 2013r. w Jastrzębiu  odbyły się uroczyste gminne obchody Święta Niepodległości. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks. kanonika Zbigniewa Tuchowskiego w czasie której homilię wygłosił ks. kanonik Bogusław Mleczkowski , uczestnicy uroczystości udali się pod pamiątkową płytę , aby tam złożyć wiązanki i znicze.  Prowadzący Dyr. ZSP Z. Sarnat powitał wszystkich zebranych , wśród nich Pełniącego Funkcję Wójta - Roberta Rutkowskiego , poczty sztandarowe straży pożarnych i szkół, przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, księży , radnych, szkoły i straże pożarne z Jastrzębia, Nowego Dworu, Bieszkowa Górnego , Woli Lipienieckiej, Gąsaw Rządowych. Wszyscy zebrani odśpiewali Hymn, a prowadzący uroczystość wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie delegacje Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Kombatantów, szkół i straży pożarnych złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Trzecia część uroczystości miała miejsce w świetlicy,
w której uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych zaprezentowali "Koncert pieśni patriotycznych". Uczniowie zastali obdarowani słodyczami  przez p. Wójta R. Rutkowskiego i p. dyr. Agnieszką Sarnat.

więcej...

2013-08-21

DNI JASTRZĘBIA 2013

 „DNI JASTRZĘBIA 2013” połączone z Dożynkami Gminnymi 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

więcej...

2013-05-21

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

więcej...

2013-04-12

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jastrząb

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jastrząb

 

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami nastąpi z dniem 01 lipca 2013 roku.

Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56, Kodeks Karny Skarbowy).

więcej...

2013-04-02

Szanowni mieszkańcy GMINY JASTRZĄB!

Szanowni mieszkańcy GMINY JASTRZĄB!

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

więcej...

2013-03-13

Joanna Papuzińska w Jastrzębiu

W dniu 05.03.2013 roku w Jastrzębiu gościliśmy niezwykłą osobistość – panią Joannę Papuzińską. Znana autorka książek i wierszy dla dzieci przyjechała do PSP w Jastrzębiu na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej.  W spotkaniu z pisarką uczestniczyli  uczniowie klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Jastrząb.   

więcej...

2013-01-25

Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkom!

Rozpoczyna się  III edycja Ogólnopolskiego Konkursu

dla uczniów szkół podstawowych, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem:

  

Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba.

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Liczymy również, iż do udziału w Konkursie dołączą instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.  

 

więcej...

2013-01-25

XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

 

 

XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

           

 

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika,

tygodnik "Zielony Sztandar" oraz  telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 

więcej...

2012-12-14

Bezpieczna obsługa zwierząt

                         Bezpieczna obsługa zwierząt

 

            Liczba wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest ciągle duża.

Występujące przyczyny wypadków przy pracy ze zwierzętami to najczęściej:

- zły stan pomieszczeń  inwentarskich /ciasnota, nieprawidłowe usytuowanie żłobów              i koryt/,

- stosowane technologie chowu / np. wypas na uwięzi/,

- nieliczenie sie z możliwą agresją zwierząt, szczególnie rozpłodników, zwierząt                  w okresie rui, karmienia potomstwa i sytuacji stresowych,

- powierzanie obsługi, przepędzania, pomocy przy załadunku - osobom starszym, niepełnosprawnym, a nawet dzieciom.

więcej...

2012-11-07

500 darmowych kursów angielskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejProjekt współfinansowany ze środków Unijnych

 

500 Darmowych Kursów Angielskiego
dla Mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy.

 

więcej...

2012-09-19

Informacja "Dni Jastrzębia 2012"

 

Informacja „Dni Jastrzębia 2012”

 

 W ostatnią niedzielę 02.09.2012 r. w Jastrzębiu odbyły się dożynki gminne zorganizowane  wspólnie z parafią pw. Św.  Jana Chrzciciela.

Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela z udziałem delegacji mieszkańców z wieńcami a także  z miejscowości Bieszków Dolny – pomimo, że są mieszkańcami Gminy Mirów należą do tutejszej parafii. Uczestniczyli w niej także  przedstawiciele Gminnych władz oraz zaproszeni goście. Uroczystości dożynkowe zainaugurowała orkiestra dęta z Suchedniowa. Mszę Świętą dziękczynną koncelebrowało 3-ech księży pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka.

więcej...

2012-08-06

Informacja

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

więcej...

2012-07-26

Osrzeżenie

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEGA

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.07.2012 do godz. 19:00 dnia 29.07.2012

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania: godz. 13:39 dnia 25.07.2012

więcej...

2012-06-28

Świętojanki 2012

Świętojanki 2012

 

            Na powitanie lata, w dniu 24 czerwca 2012 r., nad zalewem w Jastrzębiu został zorganizowany festyn sportowo – rekreacyjny „Świętojanki 2012”. Festyn z elementami kultury
i tradycji świętojańskiej odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Wójta Gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno.

więcej...

2012-05-11

Mój ogród wizytówką Gminy Jastrząb

WÓJT GMINY JASTRZĄB

o g ł a s z a K O N K U R S na najładniejszy przydomowy ogród


„Mój ogród wizytówką Gminy Jastrząb”

 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jastrząb oraz Stowarzyszenie Rozwój
i Promocja Gminy Jastrząb.

 

 Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5. Termin zgłoszeń: do dnia 06. 06. 2012 r. Druki zgłoszeń i regulamin konkursu są dostępne w załączeniu. Ocenie podlegać będą tylko ogrody znajdujące się od frontu, czyli widoczne z ulicy bez konieczności wchodzenia na posesję. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.

więcej...

2012-04-16

Wypadki w obrębie obejścia

 

 

 

 

Wypadki w obrębie obejścia

 

            Co czwarty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną upadku może być nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja używanie nieodpowiedniego obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu - porozrzucane przedmioty  i materiały, przewody i druty przysypane słomą itp.

więcej...

2012-02-09

Informacja

 W dniach 24-25.01.2012r r. z inicjatywy Wójta gminy Jastrząb p. Zofii Kosno odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu IV Spartakiada Zimowa Szkół Podstawowych. Zawody organizowane były przez Urząd Gminy, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” , TKKF Jastrząb  oraz  ZSP w Jastrzębiu. Otwarcia Spartakiady dokonał dyr ZSP w Jastrzębiu  Zbigniew Sarnat 

więcej...

2012-02-02

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012r.

 

Wójt Gminy Jastrząb
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2012 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

więcej...

2012-01-24

Usunąłeś azbest?

 INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY JASTRZĄB

____________________________________________________

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), w związku z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Jastrząb Urząd Gminy w Jastrzębiu prosi o składanie

Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Druk „Informacji…” można pobrać:

1.    w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5, pok. 25, II piętro

2.    ze strony internetowej Urzędy Gminy w Jastrzębiu

     (www.jastrzab.gmina.waw.pl à BIP à Ochrona Środowiskaà Usuwanie azbestu).   

Jeśli wyroby zawierające azbest zostały usunięte w 2011 r., należy ilość tych wyrobów wpisać w punkcie 11 „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

„Informację…” można składać w godz. od 800- 1530  każdego dnia roboczego w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu – Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Pl. Niepodległości 5, pok. 25, II piętro, do 31 stycznia 2012 r.

więcej...

2011-12-06

IX Regionalny Turniej w Piłce Siatkowej

IX Regionalny Turniej w Piłce Siatkowej

 

W dniu 13.11.2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się IX Regionalny Turniej w Piłce Siatkowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Jastrząb p. Zofii Kosno z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

więcej...

2011-12-06

Obchody Święta Niepodległości w Jastrząb

Obchody Święta Niepodległości w Jastrząb

W 1918 r. po 123 latach niewoli Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym roku mija 93 lata od tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy p. Zofii Kosno w Jastrzębiu odbyły się gminne uroczystości obchodów Święta Niepodległości.

więcej...

2011-11-04

ZAPROSZENIE

 

Z a p r o s z e n i e

 Wójt Gmiy Jastrząb z TKKF Jastrząb zaprasza do udziału w regionalnym turnieju piłki siatkowej mężczyzn z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Zawody odbędą się w dniu 13.11.2011 (niedziela) o godzinie 930 w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu (weryfikacja zaspołów w godz. 900-930 w dniu zawodów)
 

UWAGA: Liczba drużyn ograniczona!
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

więcej...

2011-11-02

OGŁOSZENIE

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu oraz Urząd Gminy w Jastrzębiu uprzejmie zapraszają mieszkańców gminy Jastrząb na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08.11.2011 r. o godzinie 10.00 w świetlicy środowiskowej przy Placu Niepodległości w Jastrzębiu.

więcej...

2011-09-06

Informacja "Dni Jastrzębia 2011"

Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb p. Zofii Kosno zorganizowano po raz piąty z Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu festyn rodzinny „Dni Jastrzębia 2011” połączony z Gminnymi dożynkami.

więcej...

2011-06-30

Świętojanki 2011

Świętojanki 2011

Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno zorganizowano w dniach 25-26 czerwca 2011r. festyn sportowo-rekreacyjny z elementami kultury "Świetojanki 2011 – powitanie lata" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

więcej...

2011-06-29

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

więcej...

2011-05-24

Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich

Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich

więcej...

2011-05-13

Informacja

Informacja 

Po raz czwarty w dniu 13.05.2011 r. z inicjatywy Wójta gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno zorganizowano biegi gminne w ramach akcji POLSKA BIEGA przy Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Organizatorami imprezy byli:

Urząd Gminy w Jastrzębiu

TKKF Jastrząb

Zespół Szkół Publicznych.

więcej...

2011-05-10

Informacja

Informacja

W dniu 30 kwietnia odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu.

W czasie zjazdu delegaci dokonali wyboru na 5-letnią kadencję nowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP w Jastrzębiu.

więcej...

2011-02-03

IX Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

IX Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

 

W dniu 30.01.2010r. /niedziela/ w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się IX Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy, którego ogranizatorem był Urząd Gminy i TKKF Jastrząb.

więcej...

2011-01-25

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego OSP Jastrząb p. Waldemara Figarskiego oraz p. Wójt Zofii Kosno w dniu 22 stycznia 2011r. w remizie strażackiej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla druhów strażaków. W uroczystości uczestniczyło 75 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jastrzębia, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej i Bieszkowa.

więcej...

2011-01-07

Konkurs w Gminie Jastrząb już roztrzygnięty!

Konkurs w Gminie Jastrząb już roztrzygnięty!

W tegorocznym konkursie na najładniejszą dekorację "Świąteczno - Bożonarodzeniową" udział wzięli mieszkańcy terenu gminy. 12 rodzin wyrazilo chęć uczestnictwa w konkursie.

 

więcej...

2010-12-16

Zaproszenie

Zaproszenie

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udzialu w konkursie na "Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację" zgodnie z załączonym regulaminem.

więcej...

2010-12-10

OGŁOSZENIE

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.,   który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00

więcej...

2010-11-15

11 listopada w Gminie Jastrząb

11 listopada w Gminie Jastrząb

W 1918 r. po 123 latach niewoli Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym roku mija 92 lata od tego ważnego wydarzenia. Z tej okacji po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy p. Zofii Kosno w Jastrzębiu odbyly się uroczyste obchody Święta Niepodległości.

więcej...

2010-09-23

Informacja Dni Jastrzębia 2010

Jastrząb, dn. 21.09.2010r.

 

Informacja „Dni Jastrzębia 2010”

 

         Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb p. Zofii Kosno zorganizowano po raz czwarty z Parafią pw. Św.Jana Chrzciciela w Jastrzębiu festyn rodzinny „Dni Jastrzębia 2010” połączonymi z Gminnymi dożynkami. 
        „Dni Jastrzębia 2010” rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za zbiory w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu, którą koncelebrowało 2 księży pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Krupy z Parafii w Gąsawach Rządowych. Mieszkańcy z 13-stu sołectw wchodzących w skład gminy oraz sołectwa Bieszków Górny (gmina Mirów) przynieśli do kościoła wspaniale wykonane wieńce dożynkowe. Funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Irena Figarska z Gąsaw Rządowych Niw oraz Pan Tomasz Tomczyk z Kolonii Kuźnia. Nabożeństwo zostało uświetnione grą Miejskiej Orkiestry Dętej z Suchedniowa. W uroczystości uczestniczyli strażacy z trzech jednostek OSP z gminy Jastrząb łącznie z pocztami sztandarowymi. Na podkreślenie zasługuje fakt włączenia się pocztów sztandarowych ze szkół i kolejarzy.
        Świadkami doniosłej uroczystości byli licznie zgromadzeni mieszkańcy, rolnicy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście. Po Mszy Św. orkiestra dęta poprowadziła ulicami Jastrzębia korowód dożynkowy w asyście strażaków nad zalew w Jastrzębiu.
 

więcej...

2010-08-23

Zawody strażackie w dn. 08.08.2010r.

 Jastrząb, dn. 10.08. 2010 r.

Zawody strażackie w dn. 08.08.2010r.

    Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno oraz Zarządu Gminnego OSP Jastrząb zorganizowano w dniu 7 sierpnia 2010 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Jastrzębiu eliminacje do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla gmin: Orońsko, Mirów i Jastrząb.

Zawody rozpoczął druh Waldemar Figarski – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Jastrzębiu, który powitał zaproszonych gości:
   1. Wójta Gminy Jastrząb- Zofię Kosno,
   2. Wójta Gminy Orońsko - Zdzisława Bredłowskiego,
   3. Prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Szydłowcu – Aleksandra Sasina,
   4. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – Dariusza Pytlaka,
   5. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu – Mariana Kosno,
   6. Sekretarza Gminy Orońsko- Alicję Figarską,
   7. Sekretarza Gminy Jastrząb – Jana Gulę.

 

więcej...

2010-08-23

Inwestycje drogowe.

Jastrząb, dn. 4.08.2010r.

Informacja

Władze Gminy Jastrząb z radością informują naszych mieszkańców o aktualnych pracach przy inwestycjach drogowych, a mianowicie:
 

 1. Zakończona została przebudowa drogi gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach. Koszt zadania wyniósł 236 tys. zł. w tym pomoc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (FOGR) to kwota 65 tys. zł. Zadanie polegało na położeniu 2 warstw betonu asfaltowego na długości 710m i szerokości 5m. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni a przebudowana droga będzie służyć przez wiele lat nie tylko mieszkańcom tej miejscowości a także innym użytkownikom jadącym do Skarżyska-Kam.

Gąsawy Rządowe Niwy są miejscowością rozwojową i coraz więcej ludzi  z zewnątrz interesuję się tą miejscowością.

Należy dodać, że z zakresu infrastruktury drogowej zostały rozpoczęte prace przy budowie drogi gminnej w Gąsawach Plebańskich (Ogrody) na odcinku 443m. Wykonana jest już podbudowa. Planowane zakończenie zadania to 31 sierpień 2010r. Koszt inwestycji to kwota 250 tys. zł.

Trwają również intensywne prace przy budowie ciągu spacerowo-rowerowego nad zbiornikiem wodnym w Jastrzębiu. Koszt zadania wyniesie 176 tys. zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 31.08.2010r. 

Sekretarz Gminy
Jan Gula 

więcej...

2010-07-06

Świętojanki 2010

Świętojanki 2010
 
Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno zorganizowano w dniach 26-27 czerwca 2010 r. festyn sportowo-rekreacyjny z elementami kultury "Świetojanki 2010 – powitanie lata" pod honorowym patronatem członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Pana Piotra Szprendałowicza.


 
W pierwszym dniu festynu zorganizowano konkurencje sportowe.
 

 

więcej...

2010-07-05

Informacja

Po raz kolejny przez Wójta Gminy Jastrząb i Stowarzyszenie Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy ogród „Mój ogród wizytówką gminy Jastrząb”.
         Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wyłoniła zwycięzców:
I m – c: Ewa i Roman Walczak,
II m – c: Dorota Wysmolińska,
III m – c: Mirosław Klochowicz.
         Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali nagrody rzeczowe podczas festynu „Świętojanki” tj. w niedziele 27.06.2010 r.

więcej...

2010-06-21

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY "ŚWIĘTOJANKI 2010"


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Jastrząb mgr ZOFIA KOSNO
bardzo serdecznie zaprasza Mieszkańców z terenu Gminy Jastrząb oraz z regionu radomskiego
na Festyn „Świętojanki 2010”, który odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2010r. od godz. 13:00
nad zbiornikiem wodnym w Jastrzębiu.

W programie między innymi:
- Uroczysty odbiór zbiornika wodnego oraz jego poświęcenie – godz. 13:00.
- Wyścigi kajakowe.
- Pokazy ratownictwa wodnego WOPR Radom.
- Pokazy artystyczne dzieci i młodzieży.
- Występy zespołów TSK, Milano, Kabaret Masztalscy.
- Zabawa taneczna na molo oraz pokaz sztucznych ogni.
- Szczegółowy program znajduje się na innych plakatach.

 Wójt Gminy Jastrząb

_________________________________________________________________________ 

PROGRAM  FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
„ŚWIĘTOJANKI 2010”
NAD ZALEWEM W JASTRZĘBIU
w  dniu 26-27 czerwca 2010 r.

Dnia 26.06.2010r. (sobota)
10:00  Regionalny Turniej piłki siatkowej plażowej OPEN.
            Regionalny Turniej tenisa stołowego OPEN.
            Regionalny Turniej „Darta” OPEN.

Dnia 27.06.2010r. (niedziela)
13:00  –  Oficjalne otwarcie festynu z udziałem zaproszonych gości.
                 Uroczysty odbiór zbiornika wodnego oraz poświęcenie.
13:30  –  Wyścigi kajakowe.
            –  Pokaz ratownictwa wodnego WOPR Radom.
14:30  –  Występy artystyczne dzieci ze szkół podstawowych gminy Jastrząb.
15:30  –  Wielobój samorządowy o Puchar Marszałka Województwa  Mazowieckiego.
16:00  –  Imprezy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu.
16:00  –  Kabaret ,, Masztalscy”.
17:00  –  Wielobój rodzinny o Puchar Wójta Gminy Jastrząb .
17:00  –  Występy artystyczne zespołu TSK.
17:45  –  Ogłoszenie wyników konkursów:
                „najpiękniejszy wianek”.
                ,,najładniejszy ogród” .
18:00 –  Występy artystyczne zespołu TSK.
18:30 –  Występ zespołu „Milano” .
20:00 –  Puszczanie wianków (występ zespołu folklorystycznego „Wolanki”).
20:00 –  23:00 - zabawa taneczna (molo).
22:30 –  Pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy:
RTKKF Radom
TKKF Jastrząb
Urząd Gminy Jastrząb

 

więcej...

2010-06-02

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Jastrząb – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 
I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Jastrząb.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1-10 czerwca 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. nr 26)
 
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Jastrząb
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
Sekretariat (pok. nr 15)

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Jastrząb
mgr Zofia Kosno

Załączniki:

 

więcej...

2010-05-19

Konkurs na najładniejszy przydomowy ogród

WÓJT GMINY JASTRZĄB

o g ł a s z a

K O N K U R S

na najładniejszy przydomowy ogród
 „Mój ogród wizytówką Gminy Jastrząb”

 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jastrząb.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5. Termin zgłoszeń: do dnia 10.06.2010r. Druki zgłoszeń i regulamin konkursu są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.jastrzab.gmina.waw.pl.Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.

 

więcej...

2010-03-31

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Aktywna integracja w Gminie Jastrząb
- szansą na lepsze jutro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje Projekt
w ramach Działania 7.1. „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

        1. bezrobotnych chcących znaleźć pracę
        2. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
        3. zamierzających poprawić swoją sytuację na rynku pracy 
        4. zamieszkujących na terenie Gminy Jastrząb

PROJEKT ZAKŁADA:

       1. Szkolenia zawodowe
       2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
       3. Doradztwo Zawodowe Indywidualne
       4. Trening Umiejętności Interpersonalnych
       5. Konsultacje Psychologiczne
       6. Badania w zakresie medycyny pracy
      7. Wsparcie finansowe na okres 9 miesięcy dla uczestników Projektu w postaci zasiłków celowych (w wysokości ok. 110 zł na osobę).

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 01 marca 2010 r.
do
30 kwietnia 2010 r.

więcej...

2010-03-31

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywna integracja w Gminie Jastrząb- szansą na lepsze jutro

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje projekt w ramach Działania 7. 1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pragnących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach organizowanych w ramach Projektu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:


      1. osoby długotrwale bezrobotne - w szczególności kobiety (co jednak nie wyklucza możliwości udziału bezrobotnych mężczyzn)
      2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

więcej...

2010-03-30

Informacja ze spotkania sprawozdawczego w OSP Nowy Dwór

     W dniu 5.03.2010 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Nowym Dworze.
W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZOW OSPRP  w Radomiu dh Zbigniew Gołąbek, Prezes ZO Powiatowego dh Aleksy Sasin, Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno, sekretarz Gminy Jan Gula, Dowódca J.R.G Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Kapitan Jacek Pytlak.

      Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP w Nowym Dworze Waldemara Figarskiego przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Waldemar Figarski . W sprawozdaniu poruszone zostały tematy obchodów  45 lecia i przekazania samochodu.  Rok 2009 był dla jednostki rokiem ciężkiej pracy za co jednostka została doceniona przez władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobre funkcjonowanie straży nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy a zwłaszcza dużego zaangażowania Pani Wójt Zofii Kosno.
W dniu 2.08.2009 odbyła się msza polowa z okazji 45 lecia, odznaczenia sztandaru i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Pana Arkadiusza Kowalczyka. Mszę odprawiło 2 księży: Proboszcz Zbigniew Tuchowski i ks. doktor Albert Warso  pracujący w Watykanie.
W roku 2009 wykonano szereg prac: wymieniono okna, docieplono centrum informatyczne.

Prace te zostały wykonane dzięki sponsorom:
      Pani Zofii Kosno – Wójtowi Gminy Jastrząb,
      Panu Arkadiuszowi Kowalczykowi,
      Panu Marcinowi Mindzie,
      Panu Leszkowi Piszczkowi oraz dużym zaangażowaniem druhów z Nowego Dworu.

więcej...

2010-03-30

Uroczysty Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu

      Uroczystość Dnia Kobiet obchodzona jest niemalże przez wszystkie Kobiety w naszym kraju. W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniu 09.03.2010 spotkały się przedstawicielki płci pięknej by świętować w swoim gronie. Wszystkich obecnych gości uroczyście  powitała Pani Wójt Gminy Zofia Kosno i zaprosiła do wspólnego świętowania.  Specjalnie dla wszystkich zgromadzonych  Kobiet z okazji ich święta uczestnicy Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu oraz Zespół Ludowy z Woli Lipienieckiej przygotowali pełen humoru i  atrakcji występ artystyczny. Dzieci świetnie odnalazły się w roli aktorów, komików i piosenkarzy. Nie obyło się także bez życzeń i upominków, które na ręce kobiet złożyli: V-ce Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kosno oraz Sekretarz Gminy Jastrząb - Jan Gula.

więcej...

2010-03-30

Informacja

     W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniach 17-21 lutego rozegrany został turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy powyżej 13 lat, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli: Wójt Gminy, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” i koło sportowe świetlicy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy:

W I grupie zwyciężyli:

      1. I miejsce – Sasal Dominik,

      2 .II miejsce – Kościelniak Łukasz,

      3. III miejsce – Bednarek Mateusz.

W II grupie udział wzięli m. in.:

      1. Zofia Kosno – Wójt Gminny,

      2. ks. Janusz Krupa – proboszcz parafii w Gąsawach Rządowych,

      3. Sylwester Minda – sołtys Jastrzębia,

      4. Wojciech Warso – prezes KS Jastrząb,

      5. Marian Kosno – prezes TKKF Jastrząb.

więcej...

2010-03-29

Informacja z walnego zebrania OSP w Woli Lipienieckiej Małej

          W dniu 19 lutego 2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze  OSP w Woli Lipienieckiej Małej, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009. Zatwierdzono również plan działalności na rok 2010.

       Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego   - Pan Piotr Szprendałowicz, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Pan Zbigniew Ostrowski, Wójt Gminy Jastrząb - Pani Zofia Kosno, Sekretarz Gminy - Pan Jan Gula, Prezes ZOP ZOSP RP - druh Aleksy Sasin oraz Prezes ZOG ZOSP RP - Pan Waldemar Figarski.

      W zebraniu  pierwszy raz brali udział ochotnicy, którzy chcą wstąpić  w  szeregi i utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

     Po otwarciu  i przywitaniu zaproszonych gości przez prezesa jednostki dha Sylwestra Chęcińskiego, swoje sprawozdanie z działalności OSP przestawił naczelnik -  dh Adam Kojara.

     Poinformował, że w  2009 roku do jednostki dołączył  1 członek zwyczajny i na obecną chwilę  liczy ona 25 członków czynnych.

      Następnie powiadomił, iż liczba posiedzeń Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej w 2009 roku wynosiła  4.  Jednogłośnie udzielono  absolutorium zarządowi OSP.

więcej...

2010-03-01

II Spartakiada zimowa

 

W dniach 3-4.02.2010 r. po raz VII – my z inicjatywy Wójta gminy Jastrząb Zofii Kosno zostały zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych imprezy sportowe w okresie ferii zimowych. Tym razem zawody były organizowane wspólnie z TKKF Jastrząb pod nazwą „II Spartakiada zimowa” w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Otwarcia Spartakiady dokonała Pani Wójt Zofia Kosno w obecności:

1. Dyr. ZSP – Zbigniew Sarnat
2. Prezes TKKF – Marian Kosno
3. Sekretarz U.G – Jan Gula
4. Sekretarz TKKF – Łukasz Bińkowski Pani Wójt z ogromną radością i satysfakcją powitała wszystkich zebranych a w szczególności uczniów i opiekunów z terenu całej gminy. Widać było ogromne zadowolenie w czasie powitania a to dlatego, że dzieci i młodzieży było powyżej 100.

W czasie trwania spartakiady uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w różnych konkurencjach. I tak w wyniku sportowej rywalizacji nagrodzenia zostali:

1. VI halowy turniej mini piłki nożnej chłopców
I miejsce – PSP Gąsawy Rządowe (Sadkowski Damian, Wójcik Hubert, Tyszko Jakub, Jędraszczyk Jakub, Smyk Bartłomiej)
II miejsce – PSP Nowy Dwór (Wietrak Mateusz, Długosz Adrian, Kramarski Sebastian, Matysiak Kamil, Gromek Jakub)
III miejsce – PSP Wola Lipieniecka ( Bednarczyk Bartek, Tomczyk Kamil, Kojara Artur, Szafrański Wadim, Jaworski Przemysław)  

2. IV turniej tenisa stołowego dziewcząt

więcej...

2010-02-08

VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

 

VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

 

 W dniu 17.01.2010r. /niedziela/ w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy, którego organizatorem był Urząd Gminy i TKKF Jastrząb.

Otwarcia turnieju dokonała p. Wójt Zofia Kosno przy udziale dyr Zespołu Szkół mgr Zbigniewa Sarnata i przedstawicieli Zarządu TKKF w osobach: p. Marian Kosno, Jan Gula, Łukasz Bińkowski.

W turnieju udział wzięły drużyny: z Szydłowca, Szydłówka, Chlewisk i Jastrzębia. Turniej ten sędziowali:

1.  mgr Łukasz Łaciak (n-el wf),

2.  mgr inż. Łukasz Bińkowski (sekretarz TKKF).

Współzawodnictwo drużyn przebiegło w bardzo życzliwej i miłej sportowej atmosferze. Zawodnicy mieli zapewniony przez organizatorów gorący posiłek oraz napoje.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:

        I miejsce – „Hubal” Chlewiska,

       II miejsce – TKKF Jastrząb,

      III miejsce – Publiczne Gimnazjum Jastrząb.

Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju okazał się Jakub Sroczyński z drużyny „Hubal” Chlewiska.

Oczywiście na zakończenie turnieju nie mogło zabraknąć p. Wójt, która mocno kibicowała zawodnikom a potem wręczyła puchary i dyplomy. Wyraziła ogromne zadowolenie z przebiegu turnieju.

 

 

 

 

więcej...

2010-02-08

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

      

Z inicjatywy Zarządu Gminnego OSP Jastrząb w dniu 23 stycznia 2010r. w remizie strażackiej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie opłatkowe. 

W tej uroczystości uczestniczyło 55 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych  z Jastrzębia, Nowego Dworu oraz Woli Lipienieckiej.

Udział wzięli także goście zaproszeni, a mianowicie:

1.  Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb,

2.  Aleksy Sasin – Prezes Powiatowego Zarządu ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu,

3.  Cezary Wanat – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

4.  ks. kan. Zbigniew Tuchowski Proboszcz Parafii Jastrząb, ks. prałat Tadeusz Lizińczyk, ks. Dominik Tkaczyk,

5.  Marian Kosno – V-ce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

6.  Barbara Wanat – Radna Rady Powiatu,

7.  Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb.

 

              Spotkanie rozpoczął Prezes Gminnego Zarządu OSP Waldemar Figarski, który w imieniu Zarządu Gminnego oraz własnym powitał w/w zaproszonych gości. 

 

Następnie proboszcz parafii Jastrząb ks. kanonik Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom.

W dalszej kolejności zabrała głos Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno , która przy okazji tej uroczystości podsumowała miniony rok. Podkreśliła, że jest zadowolona ponieważ wszystkie 3 jednostki wzbogaciły się o nowy sprzęt. Życzyła druhom dalszej współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania. Podziękowała druhom za opiekę nad dobrem wspólnym w naszej Gminie. Przekazała życzenia noworoczne wszystkim zebranym i ich Rodzinom. Z całą odpowiedzialnością poinformowała, że zabiegać będzie o dalszy aktywny rozwój wszystkich 3-ech jednostek.

Życzenia także złożył Aleksy Sasin Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu oraz Cezary Wanat Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Strażacy oraz goście zaproszeni przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.

 

Spotkanie minęło w bardzo serdecznej i miłej atmosferze.

 

 

 

 


więcej...

2009-11-06

Informacja

 

więcej...

2009-09-09

Dni Jastrzębia 2009

Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno zorganizowano po raz drugi z Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu festyn rodzinny "Dni Jastrzębia 2009".

więcej...

2009-09-07

Zaproszenie

Wójt Gminy Jastrząb i Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu zapraszają na Regionalny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej, który odbędzie się w Jastrzębiu w dniu 13.09.2009r. o godz. 1030. Zapisy od godz. 900.

więcej...
Copyright © Gmina Jastrząb 2009
design by prestiż.pl
jastrzab@gmina.waw.pl